Đổi ngày Âm Dương

Đổi ngày âm dương là công cụ chuyển đổi ngày dương sang ngày âm và ngược lại. Để sử dụng công cụ này các bạn chỉ cần chọn ngày, tháng, năm dương lịch hay âm lịch và click Nút "Xem" là xong. Sau khi chuyển đổi xong ngày cần xem, bạn có thể xem chi tiết thông tin ngày giờ tốt xấu của ngày đó thì click vào Link xem chi tiết phía bên dưới để xem.

Ngày dương lịch   DL   Tháng Năm
Ngày âm lịch         ÂL   Tháng Năm
  • Dương lịch: 17/1/2020
  • Âm lịch: 23/12/2019
  • Bát tự: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi, Tiết: Kỷ Hợi
  • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo Xấu
  • Các giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
  • Các việc nên làm trong ngày: Cúng tế, dỡ nhà, sửa tường

Danh sách các ngày tốt xấu sắp tới

Danh sách ngày tốt Danh sách ngày xấu

Xem ngày 18/1/2020

Xem ngày 20/1/2020

Xem ngày 21/1/2020

Xem ngày 19/1/2020

Xem ngày 22/1/2020

Xem ngày 23/1/2020