Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2020

Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2020 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 10/2020 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 10 năm 2020 có tất cả 15 ngày tốt16 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 10 năm 2020

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 10
15
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 1/10/2020 tức 15/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 10
16
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 2/10/2020 tức 16/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 10
17
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 3/10/2020 tức 17/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 10
18
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 4/10/2020 tức 18/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 10
19
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 5/10/2020 tức 19/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 10
20
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 6/10/2020 tức 20/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 10
21
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 7/10/2020 tức 21/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 10
22
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 8/10/2020 tức 22/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, khai trương, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 10
23
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 9/10/2020 tức 23/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Thẩm mỹ, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 10
24
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 10/10/2020 tức 24/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 10
25
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 11/10/2020 tức 25/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 10
26
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 12/10/2020 tức 26/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 10
27
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 13/10/2020 tức 27/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 10
28
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 14/10/2020 tức 28/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Dần, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Giải trừ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 10
29
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 15/10/2020 tức 29/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mão, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 10
30
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 16/10/2020 tức 30/8/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Ất Dậu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 10
1
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 17/10/2020 tức 1/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 10
2
Tháng 9
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 18/10/2020 tức 2/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 10
3
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 19/10/2020 tức 3/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 10
4
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 20/10/2020 tức 4/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thân, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 10
5
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 21/10/2020 tức 5/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 10
6
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 22/10/2020 tức 6/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Hàn Lộ (Mát mẻ)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 10
7
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 23/10/2020 tức 7/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Trừ, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 10
8
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 24/10/2020 tức 8/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tý, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 10
9
Tháng 9
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 25/10/2020 tức 9/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 10
10
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 26/10/2020 tức 10/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 10
11
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 27/10/2020 tức 11/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 10
12
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 28/10/2020 tức 12/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 10
13
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 29/10/2020 tức 13/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 10
14
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 30/10/2020 tức 14/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
31
Tháng 10
15
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 31/10/2020 tức 15/9/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Bính Tuất, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)