Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2019

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2019 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 11/2019 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 11 năm 2019 có tất cả 14 ngày tốt16 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 11 năm 2019

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 11
5
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 1/11/2019 tức 5/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 11
6
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 2/11/2019 tức 6/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 11
7
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 3/11/2019 tức 7/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 11
8
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 4/11/2019 tức 8/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 11
9
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 5/11/2019 tức 9/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 11
10
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 6/11/2019 tức 10/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 11
11
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 7/11/2019 tức 11/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 11
12
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 8/11/2019 tức 12/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 11
13
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 9/11/2019 tức 13/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 11
14
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 10/11/2019 tức 14/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 11
15
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 11/11/2019 tức 15/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 11
16
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 12/11/2019 tức 16/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, an đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 11
17
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 13/11/2019 tức 17/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, ký kết, giao dịch, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 11
18
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 14/11/2019 tức 18/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 11
19
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 tức 19/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 11
20
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 16/11/2019 tức 20/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 11
21
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 17/11/2019 tức 21/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 11
22
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 18/11/2019 tức 22/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 11
23
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 19/11/2019 tức 23/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 11
24
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 20/11/2019 tức 24/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 11
25
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 21/11/2019 tức 25/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 11
26
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 tức 26/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 11
27
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 23/11/2019 tức 27/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 11
28
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 24/11/2019 tức 28/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 11
29
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 25/11/2019 tức 29/10/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 11
1
Tháng 11
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 26/11/2019 tức 1/11/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 11
2
Tháng 11
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 27/11/2019 tức 2/11/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 11
3
Tháng 11
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 28/11/2019 tức 3/11/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 11
4
Tháng 11
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 tức 4/11/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 11
5
Tháng 11
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 30/11/2019 tức 5/11/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)