Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2021

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2021 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 11/2021 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 11 năm 2021 có tất cả 15 ngày tốt15 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 11 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 11
27
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 1/11/2021 tức 27/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 11
28
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 2/11/2021 tức 28/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 11
29
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 3/11/2021 tức 29/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 11
30
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 4/11/2021 tức 30/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 11
1
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 5/11/2021 tức 1/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 11
2
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 6/11/2021 tức 2/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 11
3
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 7/11/2021 tức 3/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 11
4
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 8/11/2021 tức 4/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 11
5
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 9/11/2021 tức 5/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 11
6
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 10/11/2021 tức 6/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 11
7
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 11/11/2021 tức 7/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 11
8
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 tức 8/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 11
9
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 13/11/2021 tức 9/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 11
10
Tháng 10
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 14/11/2021 tức 10/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 11
11
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 15/11/2021 tức 11/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 11
12
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 16/11/2021 tức 12/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 11
13
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 17/11/2021 tức 13/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 11
14
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 18/11/2021 tức 14/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 11
15
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 tức 15/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 11
16
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 20/11/2021 tức 16/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 11
17
Tháng 10
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 21/11/2021 tức 17/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 11
18
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 22/11/2021 tức 18/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 11
19
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 23/11/2021 tức 19/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 11
20
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 24/11/2021 tức 20/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 11
21
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 25/11/2021 tức 21/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường, dỡ nhà
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 11
22
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 tức 22/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 11
23
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 27/11/2021 tức 23/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 11
24
Tháng 10
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 28/11/2021 tức 24/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 11
25
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 29/11/2021 tức 25/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 11
26
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 30/11/2021 tức 26/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)