Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2019

Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2019 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 6/2019 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 6 năm 2019 có tất cả 15 ngày tốt15 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 6 năm 2019

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 6
28
Tháng 4
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 1/6/2019 tức 28/4/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 6
29
Tháng 4
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 2/6/2019 tức 29/4/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 6
1
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 3/6/2019 tức 1/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 6
2
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 4/6/2019 tức 2/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 6
3
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 5/6/2019 tức 3/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 6
4
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 6/6/2019 tức 4/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 6
5
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 7/6/2019 tức 5/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 6
6
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 8/6/2019 tức 6/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Tý, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 6
7
Tháng 5
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 9/6/2019 tức 7/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 6
8
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 10/6/2019 tức 8/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 6
9
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 11/6/2019 tức 9/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 6
10
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 12/6/2019 tức 10/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 6
11
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 13/6/2019 tức 11/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 6
12
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 14/6/2019 tức 12/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 6
13
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 15/6/2019 tức 13/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 6
14
Tháng 5
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 16/6/2019 tức 14/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 6
15
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 17/6/2019 tức 15/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 6
16
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 18/6/2019 tức 16/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 6
17
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 19/6/2019 tức 17/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 6
18
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 20/6/2019 tức 18/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Mang Chủng (Sao tua rua mọc)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 6
19
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 21/6/2019 tức 19/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 6
20
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 22/6/2019 tức 20/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Dần, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 6
21
Tháng 5
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 23/6/2019 tức 21/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 6
22
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 24/6/2019 tức 22/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 6
23
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 25/6/2019 tức 23/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 6
24
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 26/6/2019 tức 24/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 6
25
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 27/6/2019 tức 25/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 6
26
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 28/6/2019 tức 26/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Mãn, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 6
27
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 29/6/2019 tức 27/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 6
28
Tháng 5
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 30/6/2019 tức 28/5/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Canh Ngọ, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)