Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 7/2021 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 7 năm 2021 có tất cả 15 ngày tốt16 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 7
22
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 1/7/2021 tức 22/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 7
23
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 2/7/2021 tức 23/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 7
24
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 3/7/2021 tức 24/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 7
25
Tháng 5
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 4/7/2021 tức 25/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 7
26
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 5/7/2021 tức 26/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 7
27
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 6/7/2021 tức 27/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 7
28
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 7/7/2021 tức 28/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 7
29
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 8/7/2021 tức 29/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 7
30
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 9/7/2021 tức 30/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 7
1
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 10/7/2021 tức 1/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 7
2
Tháng 6
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 11/7/2021 tức 2/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, nhận người, giải trừ
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 7
3
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 12/7/2021 tức 3/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 7
4
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 13/7/2021 tức 4/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 7
5
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 14/7/2021 tức 5/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 7
6
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 15/7/2021 tức 6/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 7
7
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 16/7/2021 tức 7/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, sửa kho
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 7
8
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 17/7/2021 tức 8/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Dần, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 7
9
Tháng 6
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 18/7/2021 tức 9/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 7
10
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 19/7/2021 tức 10/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 7
11
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 20/7/2021 tức 11/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 7
12
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 21/7/2021 tức 12/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 7
13
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 22/7/2021 tức 13/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 7
14
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 23/7/2021 tức 14/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Trừ, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, đào đất
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 7
15
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 24/7/2021 tức 15/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 7
16
Tháng 6
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 25/7/2021 tức 16/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 7
17
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 26/7/2021 tức 17/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 7
18
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 27/7/2021 tức 18/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Tý, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 7
19
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 28/7/2021 tức 19/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 7
20
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 29/7/2021 tức 20/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 7
21
Tháng 6
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 30/7/2021 tức 21/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
31
Tháng 7
22
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 31/7/2021 tức 22/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)