Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2019

Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2019 là công cụ giúp bạn xem và tra cứu trong tháng 9/2019 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Các bạn cũng có thể xem ngày tốt xấu của 1 tháng bất kỳ trong 1 năm bất kỳ nào đó ở công cụ này. Sau khi biết được ngày nào là tốt hay xấu rồi, bạn muốn xem thông tin giờ đẹp cùng các việc nên làm,... thì hãy click vào ngày tương ứng để xem chi tiết.

Để xem được kết quả thông tin chính xác nhất mời các bạn nhập thông tin đầy đủ

CHỌN THÁNG (DL)  
Xem kết quả

Trong tháng 9 năm 2019 có tất cả 15 ngày tốt15 ngày xấu. Mời các bạn xem danh sách tất cả các ngày tốt xấu dưới đây để nắm được.

Danh sách các ngày tốt xấu tháng 9 năm 2019

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 9
3
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 1/9/2019 tức 3/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 9
4
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 2/9/2019 tức 4/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 9
5
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 3/9/2019 tức 5/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
4
Tháng 9
6
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 4/9/2019 tức 6/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
5
Tháng 9
7
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 5/9/2019 tức 7/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
6
Tháng 9
8
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 6/9/2019 tức 8/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
7
Tháng 9
9
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 7/9/2019 tức 9/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài,
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
8
Tháng 9
10
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 8/9/2019 tức 10/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
9
Tháng 9
11
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 9/9/2019 tức 11/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
10
Tháng 9
12
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 10/9/2019 tức 12/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
11
Tháng 9
13
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 11/9/2019 tức 13/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, xuất hành, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
12
Tháng 9
14
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 12/9/2019 tức 14/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
13
Tháng 9
15
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 13/9/2019 tức 15/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
14
Tháng 9
16
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 14/9/2019 tức 16/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
15
Tháng 9
17
Tháng 8
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 15/9/2019 tức 17/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
16
Tháng 9
18
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 16/9/2019 tức 18/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
17
Tháng 9
19
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 17/9/2019 tức 19/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thành, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
18
Tháng 9
20
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 18/9/2019 tức 20/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
19
Tháng 9
21
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 19/9/2019 tức 21/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
20
Tháng 9
22
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 20/9/2019 tức 22/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
21
Tháng 9
23
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 21/9/2019 tức 23/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Cúng tế
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
22
Tháng 9
24
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 22/9/2019 tức 24/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Bạch Lộ (Nắng nhạt)
 • Nên: Xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
23
Tháng 9
25
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 23/9/2019 tức 25/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
24
Tháng 9
26
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 24/9/2019 tức 26/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bình, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
25
Tháng 9
27
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 25/9/2019 tức 27/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
26
Tháng 9
28
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 26/9/2019 tức 28/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Bính Dần, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)
  Tỵ (9:00-11:59)Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)
Ngày dương Ngày âm
27
Tháng 9
29
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 27/9/2019 tức 29/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, an táng, cải táng
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Dần (3:00-4:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Mùi (13:00-15:59)Dậu (17:00-19:59)
Ngày dương Ngày âm
28
Tháng 9
30
Tháng 8
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 28/9/2019 tức 30/8/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Quý Dậu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Dần (3:00-4:59)Thìn (7:00-9:59)Tỵ (9:00-11:59)
  Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
29
Tháng 9
1
Tháng 9
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 29/9/2019 tức 1/9/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Giờ đẹp:
 • Sửu (1:00-2:59)Thìn (7:00-9:59)Ngọ (11:00-13:59)
  Mùi (13:00-15:59)Tuất (19:00-21:59)Hợi (21:00-23:59)
Ngày dương Ngày âm
30
Tháng 9
2
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 30/9/2019 tức 2/9/2019 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế
 • Giờ đẹp:
 • Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)
  Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)