XEM NGÀY TỐT XẤU NĂM 2021

Xem ngày tốt xấu năm 2021 là công cụ giúp bạn tra cứu và xem chi tiết nhất trong năm 2021 có những ngày nào là ngày tốt, ngày nào là xấu. Chúng tôi liệt kê danh sách ngày tốt của 12 tháng trong năm 2021. Để xem chi tiết hơn ngày tốt xấu trong 1 tháng thì bạn có thể click vào tháng cần xem tương ứng để xem trong tháng đó.

XEM THEO NĂM  
Xem kết quả

Xem ngày tốt xấu tháng 1 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 1
19
Tháng 11
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 1/1/2021 tức 19/11/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Đông chí (Giữa đông)
 • Nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ, giao dịch, nạp tài
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 1
20
Tháng 11
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 2/1/2021 tức 20/11/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Đông chí (Giữa đông)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 1
21
Tháng 11
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 3/1/2021 tức 21/11/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Đông chí (Giữa đông)
 • Nên: Cúng tế, san đường

Xem ngày tốt xấu tháng 2 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 2
20
Tháng 12
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 1/2/2021 tức 20/12/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Đại hàn (Rét đậm)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, san đường
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 2
21
Tháng 12
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 2/2/2021 tức 21/12/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Đại hàn (Rét đậm)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 2
22
Tháng 12
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 3/2/2021 tức 22/12/2020 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Đại hàn (Rét đậm)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ

Xem ngày tốt xấu tháng 3 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 3
18
Tháng 1
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 1/3/2021 tức 18/1/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Vũ thủy (Ẩm ướt)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 3
19
Tháng 1
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 2/3/2021 tức 19/1/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Nguy, Tiết khí: Vũ thủy (Ẩm ướt)
 • Nên: Cúng tế, đào đất, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 3
20
Tháng 1
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 3/3/2021 tức 20/1/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Vũ thủy (Ẩm ướt)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng

Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 4
20
Tháng 2
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 1/4/2021 tức 20/2/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Kiến, Tiết khí: Xuân phân (Giữa xuân)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, san đường, sửa kho
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 4
21
Tháng 2
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 2/4/2021 tức 21/2/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Trừ, Tiết khí: Xuân phân (Giữa xuân)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 4
22
Tháng 2
Ngày xấu
 • Thứ bảy , ngày 3/4/2021 tức 22/2/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Mãn, Tiết khí: Xuân phân (Giữa xuân)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài

Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 5
20
Tháng 3
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 1/5/2021 tức 20/3/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Cốc vũ (Mưa rào)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 5
21
Tháng 3
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 2/5/2021 tức 21/3/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Cốc vũ (Mưa rào)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, dỡ nhà
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 5
22
Tháng 3
Ngày tốt
 • Thứ Hai, ngày 3/5/2021 tức 22/3/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Nguy, Tiết khí: Cốc vũ (Mưa rào)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài

Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 6
21
Tháng 4
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 1/6/2021 tức 21/4/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Bế, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 6
22
Tháng 4
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 2/6/2021 tức 22/4/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 6
23
Tháng 4
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 3/6/2021 tức 23/4/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Trừ, Tiết khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 7
22
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 1/7/2021 tức 22/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Định, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 7
23
Tháng 5
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 2/7/2021 tức 23/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 7
24
Tháng 5
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 3/7/2021 tức 24/5/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Phá, Tiết khí: Hạ chí (Giữa hè)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài

Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 8
23
Tháng 6
Ngày tốt
 • Chủ Nhật , ngày 1/8/2021 tức 23/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 8
24
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 2/8/2021 tức 24/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 8
25
Tháng 6
Ngày xấu
 • Thứ Ba, ngày 3/8/2021 tức 25/6/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Kiến, Tiết khí: Đại thử (Nóng oi)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức

Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 9
25
Tháng 7
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 1/9/2021 tức 25/7/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 9
26
Tháng 7
Ngày tốt
 • Thứ Năm, ngày 2/9/2021 tức 26/7/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Chấp, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 9
27
Tháng 7
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 3/9/2021 tức 27/7/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Phá, Tiết khí: Xử thử (Mưa ngâu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng

Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 10
25
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, ngày 1/10/2021 tức 25/8/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thu, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 10
26
Tháng 8
Ngày tốt
 • Thứ bảy , ngày 2/10/2021 tức 26/8/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Khai, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 10
27
Tháng 8
Ngày xấu
 • Chủ Nhật , ngày 3/10/2021 tức 27/8/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bế, Tiết khí: Thu phân (Giữa thu)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 11
27
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Hai, ngày 1/11/2021 tức 27/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (Xấu), Trực: Bình, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 11
28
Tháng 9
Ngày tốt
 • Thứ Ba, ngày 2/11/2021 tức 28/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Định, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 11
29
Tháng 9
Ngày xấu
 • Thứ Tư, ngày 3/11/2021 tức 29/9/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo (Xấu), Trực: Chấp, Tiết khí: Sương giáng (Sương mù)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, an táng, cải táng

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2021

Ngày dương Ngày âm
1
Tháng 12
27
Tháng 10
Ngày tốt
 • Thứ Tư, ngày 1/12/2021 tức 27/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt), Trực: Thành, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Ngày dương Ngày âm
2
Tháng 12
28
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Năm, ngày 2/12/2021 tức 28/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo (Xấu), Trực: Thu, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Ngày dương Ngày âm
3
Tháng 12
29
Tháng 10
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, ngày 3/12/2021 tức 29/10/2021 âm lịch.
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo (Xấu), Trực: Khai, Tiết khí: Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng